Advokátní kancelář Brno - Hladík & Tauber


O nás

HLADÍK & TAUBER, advokátní kancelář, v.o.s., je obchodní společností vykonávající advokacii od roku 2011, když navázala na samostatné praxe jejích společníků – advokátů Mgr. Jiřího Hladík a Mgr. Vratislava Taubera.

Naše společnost patří mezi zavedené brněnské advokátní kanceláře s působností po celé České republice, přičemž poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Pracovní tým společnosti zajišťuje komplexní právní servis jak obchodním společnostem, tak i běžným občanům jak v základních oborech práva občanského, obchodního, trestního nebo správního, tak i v oblastech úzce odborných.

Vedle toho je část týmu naší společnosti zaměřena na právní pomoc cizím státním příslušníkům včetně vyřizování tzv. pobytové agendy.

Naším prvořadým úkolem a stěžejním zájmem je zajištění vždy jen těch nejlepších služeb klientům, výlučně dle jejich pokynů a v jejich zájmu a potřeb.

Společníci, advokáti

Mgr. Jiří Hladík

Mgr. Jiří Hladík

j.hladik@akhladik.cz

Jako advokát působí od roku 2007. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde ukončil magisterský studijní program roku 2003.

V rámci své profese se specializuje především na právo občanské, obchodní (obchodní společnosti a obchodně závazkové vztahy) a právo trestní.

Mgr. Vratislav Tauber

Mgr. Vratislav Tauber

v.tauber@akhladik.cz

Jako advokát působí od roku 2010. Je absolventem Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě, kde ukončil magisterský studijní program roku 2006. Do roku 2006 působil ve služebním poměru u Policie České republiky ve vedoucí funkci.

V naší společnosti se zaměřuje především na právo trestní a správní se specializací na právo pobytu cizinců a právo procesní před správními soudy.

Koncipienti

Advokátní koncipienti zastupují společnost, resp. její advokáty, při jednotlivých úkonech právní služby před soudy a dalšími orgány státní správy, a rovněž při jednání s klientem, a to na základě pokynů advokáta.


Tajemník společnosti


Eva Pospíšilová

Eva Pospíšilová

office@akhladik.cz

Zajišťuje provozní záležitosti společnosti, resp. její kanceláře, určuje pracovní program advokátů, a zaměstnanců společnosti, zajišťuje servis pro klienty představující realizaci jejich práva nahlížet do klientského spisu, kontrolu jejich plateb.Martina Hlaváčková

office@akhladik.cz

- Asistentka kanceláře


Hladík & Tauber, advokátní kancelář v.o.s.
© 2012 Všechna práva vyhrazena